• Datum:
  • Plats: Författarnas och översättarnas hus, Stockholm

Författarförbundets Radiopris tilldelas en litterär upphovsperson som bidragit till att befästa och utveckla ljudradions ställning som kanal för skön-, fack- eller barn- och ungdomslitterära prestationer. Prissumman är 50.000 kronor och mottagaren av 2023 års pris är Helena Granström.

Välkommen till prisutdelningen!

Prisutdelningen sker i Författarnas och översättarnas hus (Drottninggatan 88 B i Stockholm) måndag 22 januari kl 18.00. Vi bjuder på dryck och enklare tilltugg. Anmäl dig här senast fredag 19 januari. Det är fri entré, men viktigt att du anmäler dig.

Motivering

Författarförbundets Radiopris 2023 tilldelas Helena Granström för hennes djuplodande resonemang om den mänskliga varseblivningen. I sina personliga essäer tar hon lyssnaren i handen för att, i samtal med historiens tänkare, frilägga tillvarons dolda skikt och bottnar.

Information om pristagaren

Helena Granström är författare med bakgrund inom fysik och matematik och hon har medverkat i Sveriges Radio OBS sedan 2010. Hennes essäer spänner över ett vitt fält, men uppehåller sig inte sällan i det gränsland där filosofi och naturvetenskap möts. Som skribent har hon gjort sig känd som en systemkritisk röst, bland annat i frågan om teknikens inverkan på vårt samhälle.