• Datum:
  • Plats: Mynttorget, Stockholm

Som bekant demonstrerar miljontals modiga människor i Hongkong för sina grundläggande mänskliga rättigheter. De motsätter sig ytterligare inskränkningar av Hongkongs självbestämmande och kräver en mera demokratisk samhällsordning. Inte minst vill de slå vakt om yttrande- och pressfriheten.

Tyvärr har inte demonstrationerna i Hongkong erhållit stort stöd av Sverige. Protesterna inleddes i mars sedan ledningen i Hongkong lagt fram ett förslag till en ny utlämningslag, som skulle göra det lättare att utlämna efterlysta personer till Fastlandskina. Detta lagförslag innebar ett uppenbart hot mot kritiker i Hongkong av förhållandena i Fastlandskina. Men myndigheterna lyssnade inte på protesterna, vilket ledde till att proteströrelsen växte och på nytt började uttrycka krav som länge funnits på verkligt självbestämmande och på demokrati.

Sent omsider har ledningen i Hongkong dragit tillbaka lagförslaget, men en stor del av befolkningen har nu förlorat förtroendet för sina ledare och fruktar en militär intervention från Fastlandskina.

Det är nu oerhört angeläget att omvärlden visar solidaritet med befolkningen i Hongkong och uppmanar myndigheterna där att verka för att tillmötesgå demonstranternas grundläggande krav. Att med polisiärt eller militärt våld tysta protesterna i Hongkong vore katastrofalt för Hongkong och skulle få allvarliga följder för bland annat världshandeln.

För att uttrycka solidaritet med Hongkongs befolkning anordnas en stödmanifestation måndagen den 9 september (17.00) på Mynttorget i Stockholm.

På stödmanifestationen talar bl a sinologen Torbjörn Lodén (sinolog), Claes Wahlin (kulturjournalist), Helena Giertta (chefredaktör för tidningen Journalisten), Fredrik Malm (Riksdagsledamot L), Aida Badeli (språkrör för Grön Ungdom) och Romina Pourmokhtari (ordförande i Liberala Ungdomsförbundet).

Initiativtagare till stödmanifestationen för Hongkong är Kurdo Baksi, Örjan Winkvist och Romina Pourmokhtari.