• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

I Sudan som har tillfälligt hamnat utanför omvärldens fokus är situationen för yttrandefriheten ytterst kritisk. Aktivister, journalister, författare och konstnärer, särskilt kvinnor, utsätts för olika typer av hot och brott: censur, misshandel, rättsliga repressalier, våldtäkt, trakasserier och även dödsstraff.
 I januari 2015 förbjöds Sudans författarförbund från att verka offentligt. Ytterligare två kulturcentrum stängdes under samma år.

Hur ser situationen ut för författarna och kulturarbetarna i landet? Den sudanesiska poeten och aktivisten Najlaa Osman Eltom, som befinner sig i exil i Sverige, och Stefan Helgesson, professor i engelska vid Stockholms Universitet, samtalar om detta. Vi kommer även att höra Najlaa Osman Eltoms dikter på arabiska och i svensk översättning av Jasim Mohamed.

Samtalet sker på engelska.

Evenemanget arrangeras av Svenska PEN i samarbete med Sveriges Författarförbundets skönlitterära sektion och Kulturföreningen Bagdad Café.