• Datum:
  • Plats: Göteborgs Litteraturhus, Göteborg

ARR: GÖTEBORGS LITTERATURHUS, MINERVA & ORDFRONT

Katarina Bjärvall i samtal med Eva-Lotta Hultén, frilansjournalist & författare.

De senaste tio åren har antalet barn som har en adhd-diagnos femfaldigats i Sverige. Och nu ökar diagnoserna ännu snabbare bland vuxna. Den vanligaste förklaringen till ökningen är att psykiatrin har blivit så mycket bättre på att identifiera adhd. Men är det hela sanningen? Katarina Bjärvall ser diagnosboomen som en störning inte hos dem som har adhd utan i det samhälle vi har skapat. I boken Störningen – adhd, pillren och det stressade samhället berättar hon adhd-diagnosens historia och visar hur kriterierna för vad som definieras som adhd har vidgats så att fler personer omfattas. Hon granskar de bakomliggande orsakerna: En mäktig läkemedelsindustri som driver på för att marknadsföra diagnosen adhd mot sjukvården och forskningen. En digital vardag där vi peppras med intryck. Och inte minst en skola, ett arbetsliv och ett vårdsystem som hetsar fram mätbara resultat och snabba vinster.