• Datum:
  • Plats: Kinas Ambassad, Stockholm

Tre år sedan Gui Minhai frihetsberövades

Den 17 oktober 2015 kidnappade kinesiska myndigheter den svenske medborgaren och bokförläggaren Gui Minhai under en semesterresa i Thailand. Publiceringen av regimkritiska böcker är med stor sannolikhet orsak till frihetsberövandet. I två år isolerades han från omvärlden utan advokat, rättegång och åtalspunkt.

Exakt två år senare frigavs Minhai men hölls under uppsikt i en bostad i staden Ningbo utan möjlighet att lämna Kina trots att han är svensk medborgare. Tre månader efter frigivningen kidnappade drygt tio civilklädda regimagenter Minhai som satt med två diplomater på ett tåg nära Beijing. Sedan dess den kinesiska diktaturen tvingat Gui Minhai att framträda i statlig tv och fördöma Sverige ifrån ett av de många hemliga underjordiska fängelserna i Kina. Först efter tre år fick Gui Minhai träffa en svensk läkare.

Med anledning av att Gui Minhai varit frihetsberövad i tre år anordnas en stödmanifestation onsdagen den 17 oktober 2018, kl. 12.00 utanför Kinas ambassad (Lidovägen 8, Djurgårdsbrunnsviken).

Initiativtagare till manifestationen är Kurdo Baksi och genomförs med stöd av Sveriges Journalistförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund.

Medverkande:
Karin Olsson, kulturchef Expressen
Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter
Svante Weyler, förläggare
Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges författarförbund
Ulrika Hyllert, vice ordförande Svenska Journalistförbundet
Helena Giertta, chefredaktör Journalisten
med flera

För eventuella frågor kontakta Kurdo Baksi 073 145 63 15