• Datum:
  • Plats: Kinas Ambassad, Stockholm

Stödmanifestationen för Gui Minhais frihet äger rum utanför Kinas ambassad, Lidovägen 8 (Djurgårdsbrunnsviken) i Stockholm tisdagen den 3 maj 2022 kl 11.30–12.30. På plats kommer det att finnas nytryckta födelsedagskort som lämnas till Kinas ambassad på Gui Minhais femtioåttonde födelsedag den 5 maj.

Läs mer.