• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

 

Årsmötet äger rum tisdagen den 27 mars.

Mer info inom kort: dagordning, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag till ny styrelse kommer att skickas ut under februari månad.