• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Tillsammans med Översättarsektionen anordnar Minerva en samtalskväll om översättning av sakprosa, som är ett tolkningsarbete av stor betydelse för bokens genomslag på det nya språket.

Den rutinerade översättaren Annika Ruth Persson samtalar med författaren Anders Rydell om vad som kan hända i överföringen. Kanske formas sakprosaöversättning av andra sorters krav än översättning från skönlitteratur? Vilka kunskaper krävs? Vilken roll kan författaren spela i processen?

Samtalet leds av översättaren John Swedenmark, som var redaktör för tidskriften Med andra ord:s temanummer om samhällsvetenskaplig översättning, 82/2015.

För den som vill fundera lite innan, finns nedan länk till ett intressant samtal mellan Henrik Gundenäs och Nils Aage Larsson om facklitterär översättning, från Bokmässan 2017.

Efter samtalet bjuds på vin och tilltugg.

När? Tisdagen den 23/4, kl. 18.30

Var? Författarnas Hus, Drottninggatan 88B, Stockholm.

Anmäl dig till ludvig.berggren@forfattarforbundet.se

https://soundcloud.com/u8mzvadioihd/facklitterar-oversattning-henrik-gundenas-och-nils-aage-larsson