• Datum:
  • Plats: Bokslukaren, Stockholm

Panelen består av Per Bengtsson, Andreas Palmaer och Martin Widmark. Moderator för kvällen är Erik Titusson

Olles Hörna byter lokal till Bokslukaren – lokalen är mindre och därför gäller ”först till kvarn”.

Tid: Torsdag 23 mars kl. 18.30
Plats: Bokslukaren, Mariatorget 2 i Stockholm

superminiutropEndast anmälan genom e-post! Anmäl dig snarast till Per Gustavsson (per@pergustavsson.se)