• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

ÖversättarsektionenHur är det att träda in som ny översättare idag? Hur ser vägen fram till ett första uppdrag ut? Behöver man ha gått en utbildning?  Hur ser tillvaron för en ny översättare på det litterära fältet idag?

Författarförbundet och Översättarcentrum bjuder in till ett samtal med fyra översättare: Jens Ahlberg (tyska, engelska), Hillevi Hellberg (franska), Anna Lindberg (tyska) och Erik MacQueen (engelska).

Måndagen den 8 juni kl. 19.00 får vi möta fyra översättare med ett par tre böcker bakom sig som i ett samtal får möjlighet att berätta om sina erfarenheter som översättare, om de uppdrag de haft och de texter de har översatt. Översättarna har också ombetts att ta med sig en egen översättning att läsa upp – uppläsningen sker både på källspråket och målspråket, med efterföljande prat om texten och dess översättningslitterära beskaffenhet.

Adress: Drottninggatan 88 B, Stockholm

Samtalet leds av Stefan Lindberg och Ludvig Berggren.

Efteråt bjuds det på vin och snacks. Om vädret tillåter umgås vi ute på Förbundets terrass.

Ingen föranmälan krävs.

Evenemang på Facebook.