• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Inbjudan till mingel för Översättarsektionens och Förlagsklubbens medlemmar

Måndagen den 10 november kl. 18.30 på Författarnas hus, Drottninggatan 88B, Stockholm.

 

Hur kan översättarna fördjupa förlagens förståelse för det viktiga arbete som översättandet utgör? Vilka inblickar kan vi som översättare respektive redaktörer ge varandra i arbetet med en översättning? Det är frågor som kan tas upp när vi träffar och lär känna Förlagsklubbens medlemmar under ett gemensamt mingel.

 

Förlagsklubben är sedan 1967 en branschförening med god förankring i den svenska förlagsvärlden. Föreningen är till för alla förlagsanställda och frilansare med bokförlag som uppdragsgivare. Förutom att vara ett forum för diskussion och utbyte av erfarenheter erbjuder Förlagsklubben utbildning för personer med förlag som uppdragsgivare.

 

Översättarsektionen och dess viktigaste aktuella frågor kommer att presenteras av vår styrelse och informatör, och en representant för Förlagsklubben kommer att presentera klubben och dess verksamhet. Efteråt välkomnas diskussion och frågor mellan medlemmarna över ett glas vin med tilltugg.

 

Förhandsanmälan senast den 7 november till osaover@gmail.com eller ring Johanna Svartström på 073-727 26 87

 
Översättarsektionens styrelse

styrelse@oversattarsektionen.se
www.oversattarsektionen.se