• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

#Metoo och litteraturen

Författarförbundet består av över 3000 yrkesverksamma författare och översättare. Vi skriver om liv, tankar, känslor och kroppar.
Men litteratur uppstår inte i ett vakuum. Osäkra eller obefintliga anställningar, dåliga avtal, en patriarkal förlagsbransch och en manlig statuskultur är faktorer som påverkar kvinnliga och ickebinära författare och översättare i yrkesutövandet.

Den tystnadskultur som våra kollegor i andra branscher har vittnat om råder också hos oss. Det har inte minst artiklarna i Dagens Nyheter om den så kallade ”Kulturprofilen” visat.

Med anledning av dessa och #metoo-kampanjen har Författarförbundets styrelse och jurister påbörjat jobbet att ta fram en ny förbättrad policy och handlingsplan för att på bästa sätt kunna stödja och skydda medlemmarna från sexuella trakasserier.

I inledningsfasen av detta viktiga arbete vill vi prata och utbyta tankar. Kanske är författare till och med mer utsatta än andra? Eller erbjuder tvärtom ensamheten på skrivkammaren ett skydd? Och hur skildras ämnet i litteraturen i dag? Vad kan Sveriges Författarförbund göra för sina medlemmar?

I paneldiskussionen deltar Åsa Moberg, Arazo Arif, Sara Gordan, Gabriella Håkansson och Patrik Lundberg. Ulrika Kärnborg är moderator.

Uppläsningar av Felicia Mulinari, Agneta Pleijel med flera

Kontakt: Ewa Ulander, ewa.ulander@forfattarforbundet.se