• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Översättarnätverket NORNE har sitt årliga möte i Stockholm den 1–2 september och alla medlemmar är välkomna att träffa representanterna på Författarnas hus i  Stockholm.

Det blir ett kort samtal om nordiska översättarvillkor och trender, med särskilt fokus på våra egna förhandlingar med Förläggareföreningen. Islands ambassadör Estrid Brekkan tittar in och berättar bland annat om projektet för att rekrytera nya översättare.

Därefter umgås vi och tar ett glas till självkostnadspris.

Anmäl gärna din närvaro till osaover@gmail.com så vet vi ungefär hur många som kommer.

Välkommen Velkommen Velkomin(n) Tervetuola