• Datum:
  • Plats: Författarnas och översättarnas hus, Stockholm

Med skönlitteraturen delar den gestaltande sakprosan hantverket att skapa en berättelse som bär, men medan det står skönlitteraturen fritt att uppfinna karaktärer, tid och rum är sakprosans värld given och gemensam. Det betyder att sakprosan alltid också deltar i det ständigt pågående offentliga samtal som definierar samtiden, varifrån och varthän.

Innebär detta att det ställs särskilda krav på sakprosan – och i så fall vilka? Var går gränsen mellan skönlitteratur och sakprosa? Hur förför man läsaren utan att ge avkall på fakticiteten?

I ett samtal om sakprosans villkor deltar

Henrik Berggren, historiker, författare till Palmebiografin Underbara dagar framför oss och flera andra böcker, senast Historien om New York.

Magnus Linton, journalist och författare, aktuell med boken Text och stil, om konsten att berätta med vetenskap.

Helena Granström, naturvetare, kulturdebattör och skönlitterär författare, utkommer 2020 med romanen Betydelsen av kärlek.

Vi bjuder på ett glas vin och något litet att äta.

Varmt välkomna!