• Datum:
  • Plats: Bokmässan, Göteborg

Hur skiljer sig ljudbokens konstnärliga uttryck från pappersboken? Vilka kreativa möjligheter uppstår när skriften blir röst? Och vilka blir begränsningarna när grafiken försvinner? Ett samtal om ljudbokens kreativa potential mellan Alexandra Borg, litteraturvetare som uttalat sig i ljudboksdebatten och Anders Teglund, pianist, författare och förläggare. Moderator: Sofia Stenström.

Litteraturscenen, A01:60 – författarnas och översättarnas scen.