• Datum:
  • Plats: Intiman,

Sverige behöver en ny, hållbar och långsiktig litteraturpolitik. Därför har Sveriges Författarförbund under året som gått arbetat fram ett litteraturpolitiskt program för att stärka författarnas och översättarnas förutsättningar för att utöva sitt yrke. Under en heldag på Intiman i Stockholm bjuder vi på diskussioner, intervjuer, poesiuppläsningar och panelsamtal med författare, översättare, branschfolk och politiker.

Medverkande under dagen är bland andra författarna Monika Fagerholm, Henrik Berggren, Helena von Zweigbergk, Ingrid Carlberg och Steve Sem-Sandberg, förläggarna Martin KaunitzJo Lendle (Hanser Verlag, Tyskland) och Gunnar Nirstedt.  Konferencierer är Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund, och Sami Said, författare. Läs hela programmet här.

Biljett beställs här. Priset är 200 kr (för förbundsmedlemmar, studenter och pensionärer 100 kr).