• Datum:
  • Plats: Dramaten, Stockholm

Ordets kraft – bokens värde

Pricka in den 5 mars i almanackorna. Då presenterar Sveriges Författarförbund Litteraturens dag 2024 i samarbete med Dramaten. Vi ordnade en liknande dag för två år sedan på Intima teatern i Stockholm. Det blev en succé. Nu gör vi om det. Dörrarna till Dramatens Lilla scen öppnas 13.00 och vi håller på till 20.00, i två akter med en ordentlig paus emellan.

Precis som förra gången är det litteraturpolitiken och litteraturen som står i centrum. Boken är hårt pressad. Läget är allvarligt. Läsningen sjunker, bibliotek läggs ner, bokhandlarna försvinner från stadsbilden. Under Litteraturens dag blir det djupgående samtal om strömningstjänsternas konsekvenser för författarna, förlagen och bokmarknaden, om hur AI redan börjat påverkar översättarnas arbete, om maskinerna och konsten, om frågan huruvida Sverige behöver välja samma väg som Norge och andra länder med en ordentlig boklag.

Läs mer.