• Datum:
  • Plats: ABF-Huset, Stockholm

Välkommen på frukostseminarium om vuxnas läsning

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Datum: Onsdag den 16 oktober

Tidpunkt: Kaffe och frukostmacka serveras från 7.30, seminariet pågår 8.00-8.45

Allas tillgång till sitt språk är en hörnsten i demokratin, och ett flertal rapporter har visat på sjunkande läsförståelse och förstärkta klassmönster i läsandet. I oktober 2013 släpps de första resultaten i den internationella bedömningen av vuxnas kompetens – PIAAC. Undersökningen bedömer 16-65-åringars läs- och räknefärdigheter samt människors förmåga att lösa problem i en högteknologisk miljö. Rapporten väntas ge en klarare bild av situationen vad gäller läsandet bland vuxna personer världen över.

På detta frukostseminarium presenteras PIAAC-rapportens resultat av Lotta Larsson, ansvarig för rapporten på Statistiska Centralbyrån. Därefter presenterar Torbjörn Lundgren Arbetsgruppen för ett läslyft i Sveriges rapport ”Läsandet bär demokratin – om folkrörelsernas läsfrämjande erfarenheter och arbetsformer”.

Rapporterna kommenteras av Gunilla Carlsson (S), ordförande i riksdagens kulturutskott och Helén Pettersson, ordförande för Arbetarnas Bildningsförbund. Samtalet leds av Peter Gustavsson.

Vi bjuder på frukost till alla som anmält sig senast den 11 oktober till kultur.stockholm@abf.se

Arrangörer: Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige och ABF Stockholm

Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige vill synliggöra att barns och vuxnas läsande hänger samman och att uppsökande verksamhet riktad till läsovana grupper har stor betydelse. I gruppen ingår representanter från Arbetarnas Bildningsförbund, Dyslexiförbundet FMLS, En Bok För Allas vänner, Författarcentrum Öst, IF Metall, Kommunal, Sveriges Författarförbund och Transport