• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Den nyare finlandssvenska litteraturen uppvisar en sällsam vitalitet. Men vad är egentligen det finlandssvenska? Och vad innebär det att skriva som finlandssvensk i Finland, Sverige och Världen idag? Möt tre av de intressantaste rösterna just nu i ett samtal om ett skrivande liv i och mellan två världar.

Tatjana Brandt är bosatt i Helsingfors, har skrivit doktorsavhandling om Agneta Enckells och Ann Jäderlunds poesi. Skriver också essäer, akademiska artiklar, poesi, brev, dagbok.

Ralf Andtbacka  är bosatt i Vasa och är poet, litterär mångsysslare och lärare. Har skrivit sju böcker, bland annat Österbottnisk gotik, 2008. Senast Vallarna, 2016. Förläggare på Ellips förlag.

Ulrika Nielsen är bosatt i Stockholm. Författare och kritiker, har skrivit sex böcker, senast Undergången, 2015, som belönades med Svenska Yles litteraturpris.

Varmt välkomna!