• Datum:
  • Plats: Ersta konferens, Stockholm

Förbundsstämman är högsta beslutande organ i Sveriges Författarförbund. Alla medlemmar har yttranderätt och rösträtt på förbundsstämman. Sista dag för inkomna motioner är 26 mars 2018.

Mingel och middag: Ersta terrass kl. 18.00.

Varmt välkommen!

Gunnar Ardelius

Ordförande för Sveriges Författarförbund

Resebidrag utgår med högst 1000 kr. För dem som reser mer än 65 mil utgår ett resebidrag med 1500 kr. Logibidrag utgår med högst 900 kr.