• Datum:
  • Plats: Bokmässan, Göteborg

Vilka erfarenheter av plats får synas i den svenska barn- och ungdomslitteraturen idag? Hur kan vi skriva om platser som förorten, eller om erfarenheten att ha mer än en plats som man kallar för sitt hem? Vad kan vara gemensamt för olika marginaliserade erfarenheter av plats och vad kan vara olika? Anna Munyua från Bult-styrelsen samtalar med författarna Seluah Alsaati och Emily Joof om att skildra erfarenheter av platser som ofta har varit osynliggjorda eller stereotypiserats i den svenska majoritetskulturen.

Litteraturscenen, A01:60 – författarnas och översättarnas scen.