• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Vilka hot riktas mot författare i dagens spända läge? Hur reagerar vi – med verbala motoffensiver eller självcensur? Vad gör polisen och vad kan polisen göra mer?

Minerva inbjuder till panelsamtal mellan två författare, Lisa Bjurwald och Mohammad Fazlhashemi, och en polismästare, Johan Grenfors från nationella operativa avdelningen. Efter samtalet, som leds av Katarina Bjärvall, bjuder Minerva på förfriskningar med tilltugg.

Tid: Onsdagen den 20 maj kl 18.00.
Plats: Författarnas hus på Drottninggatan 88 B,Stockholm, portkod 7549.
Svar till: ss@sff.info senast den 18 maj.

Välkomna!

Minervas styrelse