• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Invandrare och ryssar skapade ett S:t Petersburg, som var mycket kosmopolitiskt. Men det ryska tsarrikets huvudstad var bara en av många europeiska städer där språk och kulturer blandades. Med nationalstaternas tillkomst och världskrigen försvann sedan det mesta av Europas gamla mångkulturella prägel, i S:t Petersburg såväl som i andra städer. Idag bygger länder och städer upp en ny mix av människor och kulturer.

Förläggaren Philipp Schmoetten från Letter P i Wien talar om förlagslandskapet och bokutgivningen i Wien och Österrike. Han kommenterar även det litterär-kulturella utbytet inom det tyskspråkiga rummet, det utbyte som förtydligas genom uppkomsten av föreliggande bok på ett exemplariskt sätt.

Susanne Concha Emmrich talar om det historiska S:t Petersburg genom lärare och elever vid den tyska Petriskolan på Newski Prospekt. Hennes bok Diese pompöse Schule. Biografische Erkundungen in St.Petersburg är skriven och publicerad på tyska, och kvällen kommer att bli främst tvåspråkig – svenska och tyska. Som det lämpar sig. Susanne Concha Emmrich är medlem i Minerva.

Moderator är Annette Rosengren från Internationella Rådet. Hon inleder om gårdagens och dagens mångkulturalitet.

Mingel, förfriskningar serveras. Hjärtligt välkomna!

 

Anmälan senast måndag 7 december till Susanne Steneros (ss@sff.info) på Sveriges Författarförbunds kansli.

Evenemanget arrangeras av Internationella Rådet och stöds av Österrikes Ambassad i Stockholm