• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Flanör eller entreprenör – en kväll om skrivandets materiella villkor

På Fyren den 11 maj undersöker vi strategier för skrivande i ett kulturklimat som präglas av en ökad konkurrens mellan medier, förändrade konsumtionsmönster och starka, centrala institutioner. Hur och vad är det möjligt att skriva om man vill försörja sig som författare idag? Vi samtalar med Carl-Michael Edenborg, Maria Küchen och Jack Hildén om dagens villkor för litterärt skapande.

Samtalsledare: Cecilia Hansson & Emi-Simone Zawall
Tid: Måndag 11 maj kl 19.00-21.00
Plats: Författarnas hus, Drottninggatan 88B

Alla intresserade är varmt välkomna!

På Fyren anordnas panelsamtal kring litterära teman. Fyren är en del av Författarförbundet, men verksamheten riktar sig även till intresserade icke-medlemmar. Målet är att engagera fler i förbundets frågor och att skapa en bro mellan nya och etablerade röster på den samtida litterära arenan. Fyren drivs av författarna/översättarna Gunnar Ardelius, Naima Chahboun, Cecilia Hansson och Emi-Simone Zawall. Samtalskvällarna i Fyrens regi äger rum i Författarförbundets lokaler på Drottninggatan 88 B.