• Datum:
  • Plats: Soldaten Švejk, Stockholm

Kvällen före förbundsstämman har Översättarsektionen under en rad år anordnat utdelningen av Elsa Thulin-priset. I år utdelades priset av praktiska skäl redan i april.

Men styrelsen vill förstås ändå ordna en särskild översättarträff kvällen före stämman. Eftersom Författarnas Hus är upptaget möts vi i källarplanet på Soldaten Švejk, T-bana Medborgarplatsen.