• Datum:
  • Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Vem har ansvaret för romanen?

Torsdag 22 september, 10.00–10.20
Lokal: F5

I år är det 250 år sedan riksdagen beslutade att införa tryckfrihet i Sverige. Men det som 1766 var ett demokratiskt och medborgarrättsligt genombrott riskerar idag att urholkas och förlora sin innebörd. De ord som i en fysisk bok skyddas av grundlagen saknar skydd om de förekommer i e-böcker. Vem ska egentligen ha ansvaret för romanen? Och hur ser konflikten ut mellan yttrandefriheten och det skrivna ordets potential att kränka?

Medverkande: Lena Andersson, författare, Gunnar Ardelius, författare och ordförande för Sveriges Författarförbund, Eva Gedin, förläggare, Malin Koch, förbundsjurist Sveriges Författarförbund.

 

Vad är kulturen värd?

Fredag 23 september, 10.00–10.45
Lokal: K1

Kulturen bidrar till att skapa stora värden som driver försäljningen av elektronikföretagens och bredbandsbolagens produkter. Samtidigt har kulturskaparna allt svårare att få rimlig ersättning för dessa nyttjanden. Vad är egentligen kulturen värd och vem ska betala för den? Vilka kulturpolitiska verktyg och system krävs för att få till en förändring?

Medverkande: Rasmus Fleischer, författare och historiker, Ulrika Kärnborg, författare och dramatiker, och Susin Lindblom, jurist och förbundsdirektör för Dramatikerförbundet. Moderator: Per Strömbäck, författare, debattör och redaktör för Netopia.eu.

 

Bibliotekens ansvar för minoritetsspråken

Fredag 23 september, 13.00-13.45
Lokal: E1

Nya bibliotekslagen från 2014 innebär att biblioteken idag har ett tydligt ansvar för de nationella minoritetsspråken. Tidigare undersökningar, som Sveriges Författarförbunds kartläggning Tolv minoritetsröster om bibliotek, visar att kvaliteten på utbud och verksamhet på minoritetsspråk skiftar avsevärt mellan svenska bibliotek. Vilka är problemen och hur kan verksamheten bli bättre?

Medverkande: Kaisa Syrjänen Schaal, jurist och chef på enheten för flerspråkighet, Svenska kyrkan, Elvis Stan, brobyggare på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg och ordförande i Romarådet, Tomas Woodski, Lava bibliotek & verkstad på Stockholms Stadsbibliotek och ledamot i språkrådets referensgrupp för jiddisch. Moderator: Tuija Nieminen Kristofersson, författare och ledamot i Sveriges Författarförbunds biblioteksråd.