• Datum:
  • Plats: Ersta konferens, Stockholm

Förbundsstämman är högsta beslutande organ i Sveriges Författarförbund. Alla medlemmar har yttrande- och rösträtt på stämman.

Tid: lördag 18 maj kl 10.00–17.30. Kaffe och registrering från kl 9.00.

Motioner:  Sista dag för att inkomma med motioner är 19 mars 2024.

Anmälan: Anmäl dig via medlemssidorna senast 13 maj. Om du vill stanna på middagen ska den betalas senast 13 maj.

Författarförbundet bjuder på fika, lunch och ett glas mousserande efter stämmans avslutande.

Obs! Tänk på att boka resa och logi i god tid. I år pågår mycket annat i Stockholm den helgen.

Varmt välkommen!