• Datum:
  • Plats: Ersta konferens, Stockholm
Förbundsstämman 2015 Header

Datum: Lördag den 21 maj 2016
Tid: 10.00-17.00 – efterföljande mingel och middag till ca 22.00
(Registrering och kaffe från 9.00)
Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm

Stämmohandlingar

Stämmohandlingar inkl. dagordning, samt verksamhetsberättelse och årsredovisning finns på medlemssidorna Movits under fliken Dokument (under ”Verksamhetsberättelser” och ”Stämmohandlingar”) samt i stämmolokalen. Stämmodagordningen bifogas även som PDF-dokument ovan.

Resa och logi

Reseersättning utgår för resa inom Sverige med billigaste färdmedel med högst 1 000 kr. Resor inom SL-området (Storstockholm) ersätts inte. Du som bor mer än 65 mil från Stockholm kan ansöka om ett ytterligare resebidrag om 500 kr. Logiersättning kan utgå med högst 800 kr. Ansökan görs efter stämman, på särskild blankett som finns i stämmohandlingarna. Bifoga kvitto eller annat underlag.

Invalsöverklagande

Stämman ska ta ställning till ett invalsöverklagande. Böckerna finns tillgängliga för granskning på Författarförbundets kansli fram till stämman och därefter på stämman.

Mötesform

Liksom tidigare år kommer vi att ha ett diskussions- och informationstorg. På torget finns ett antal stationer där man kan inhämta information, ställa frågor och komma med synpunkter, både om aktuella frågor som rör förbundet som helhet och enskilda motioner och propositioner. Syftet med denna mötesform är att göra stämman mer kreativ, demokratisk och att låta fler personer komma till tals. Samtliga beslut och val kommer att förrättas i vanlig ordning i plenum.

Lunch

Erstaterrassen har tagit fram ett luncherbjudande (100 kr) för Författarförbundets medlemmar. Ett särskilt rum kommer att stå uppdukat för medlemmar som väljer att äta där.

Middag

Stämman avslutas med gemensamt mingel och middag på Erstaterrassen, Fjällgatan 45 (tvärs över gården från konferensanläggningen). Förbundet bjuder på buffé, dessert, kaffe, alkoholfri dryck samt ett glas vin eller öl under minglet innan middagen.

Anmälan

Anmäl ditt deltagande genom att logga in på medlemssidorna Movits. För frågor kontakta Ewa Ulander på eu@sff.info eller 08-545 132 07.