• Datum:
  • Plats: Ersta konferens, Stockholm

Datum: Lördag den 17 maj 2014
Tid: 10.00-17.00 – med efterföljande mingel och middag till ca 22.00
Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm

Stämmohandlingar
Stämmohandlingar inkl. dagordning, samt verksamhetsberättelse och årsredovisning finns i Movits under fliken Dokument och i stämmolokalen.

Stämmostipendium
Reseersättning utgår för resa inom Sverige med billigaste färdmedel med högst 1 000 kr. Resor inom SL-området (Storstockholm) ersätts inte. Du som bor mer än 65 mil från Stockholm kan ansöka om ett ytterligare resebidrag om 500 kr. Logiersättning kan utgå med högst 700 kr. Ansökan om stämmostipendium sker efter stämman, på särskild blankett som finns i stämmohandlingarna.

Mötesform
Liksom förra året kommer vi att ha ett diskussions- och informationstorg. På torget finns ett antal stationer där man kan inhämta information, ställa frågor och komma med synpunkter, både om aktuella frågor som rör förbundet som helhet och enskilda motioner och propositioner. Syftet med denna mötesform är att göra stämman mer kreativ, demokratisk och att låta fler personer komma till tals. Samtliga beslut och val kommer att förrättas i vanlig ordning i plenum.

Middag
Stämman avslutas med gemensamt mingel och middag på Erstaterrassen, Fjällgatan 45 (tvärs över gården från konferensanläggningen). Förbundet bjuder på buffé, dessert, kaffe, alkoholfri dryck samt ett glas vin eller öl under minglet innan middagen.

Anmälan
Anmäl ditt deltagande till Anton Samuelsson på as@sff.info eller 08-545 132 01. OBS! När du anmäler dig är det viktigt att du anger om du även önskar deltaga i middagen efteråt.