• Datum:
  • Plats: Bibliotekshögskolan, Borås

Ett seminarium om facklitteraturens roll för ökad läsförståelse arrangerat av Gläfs, Gruppen för läsning av facklitteratur i skolan, (www.glafs.se) i samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås.
Seminariet är kostnadsfritt.

OBS! Seminariet äger rum  dagen innan Bokmässan i Göteborg öppnar.

13.00  Introduktion. Anne Brügge, ordförande i Minerva, fackförfattarsektionen av Sveriges Författarförbund, hälsar välkommen med några ord om Gläfs, gruppen för läsning av
facklitteratur i skolan.

13.15  Läsningens praktik. Mats Dolatkhah har forskat kring det läsande barnet under 1900-talet. Han deltar nu i forskningsprojektet ”Skolbibliotekets roller i förändrade landskap” vid Bibliotekshögskolan i Borås.

14.00  Läsande och lärande i dag. Lars Höglund, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, bjuder på rön från SOM-undersökningarna.
(Tvärvetenskapliga SOM-institutet, samhälle, opinion och medier, vid Göteborgs universitet tar fram statistik om kulturvanor och attityder i förändring.)

14.30  Kaffepaus

15.00  Facklitteratur – rolig, nödvändig läsning i skolan. Madeleine Hjort, ordförande i Nationella Skolbiblioteksgruppen tillika medlem i Författarförbundets biblioteksråd och Johanna Pettersson, folk- och skolbibliotekarie vid Ekdalaskolan i Mölnlycke presenterar Gläfs pilotprojekt som tagit fram metoder för samtal kring facklitteratur i skolan. Lärare och elever i elva klasser i årskurserna 5-9 har läst, kritiserat och inspirerats av facklitteratur och träffat böckernas författare. Det är skolbibliotekarien på varje skola som lett projekten och samarbetet med lärare i svenska och SO-ämnen. Skolorna som deltagit är Snösätraskolan i Rågsved, Ekdalaskolan i Mölnlycke och Södermalmsskolan i Stockholm.

15.45  Att skapa fackböcker för unga. Författarna Sonja Hulth och Erik H Mellgren berättar om sitt arbete.

16.15  Barnen i fokus. Lena Kjersén Edman, litteraturvetare, bibliotekarie och litteraturkritiker med stor erfarenhet av boksamtal på bibliotek och i skolor, tar upp dagens trådar.

Anmälan ska göras till Susanne Steneros, Sveriges Författarförbund, ss@sff.info, senast den 9 september.

Seminariet är kostnadsfritt men en avgift på kr 200:- debiteras vid avbokningar senare än två dagar före seminariet.