• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Elsa Thulins översättarpris består av en plakett av Edvin Öhrström och en penningsumma. I år tilldelas priset Ervin Rosenberg.

Prisnämndens motivering:

Stor bredd präglar Ervin Rosenbergs insats i flera avseenden: han har översatt från fyra olika språk, ungerska, hebreiska, franska och italienska; han har tolkat verk från 1500-tal, 1800-tal och modernaste tid. Men framför allt har han skickligt kunnat återge de mest skiftande stillägen och tonfall: Tocquevilles analytiska glöd, Imre Kertész förbittrade klarsyn, Péter Nádas slingrande ironier, David Grossmans detaljskarpa samtidsskildring … Allt med samma omsorg och spänst.

Prisnämnden har bestått av Viveca Melander, Jan Stolpe och Ulrika Wallenström.

Elsa Thulin-priset – ”till översättare av allmänlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning” – har förvaltats och delats ut av Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund sedan 1960. För mer information om priset och tidigare pristagare klicka här.

Efter ceremonin med uppläsningar och musik serveras buffé. OBS! För föranmälan till buffén, se separat mejlutskick inom kort.