• Datum:

Det talade ordet, del II —
Elisabeth Berchtold, Aase Berg och Fredrik Nyberg gästar Fyren 7/5.

Våren på Fyren fortsätter i muntlighetens tecken! När poeterna Elisabeth Berchtold, Aase Berg och Fredrik Nyberg gästar Fyren handlar det om ljudlighet, ljudbarhet
och om hur den skrivna dikten förhåller sig till den upplästa. Kvällen är en oberoende fortsättning på samtalet om Spoken Word på Fyren tidigare i våras, när
Nora Gomringer och Nils Jansson satt i panelen.

Samtalsledare är Cecilia Hansson.

Alla intresserade är varmt välkomna!

Tid: 19.00-21.00

Plats: Författarnas hus, Drottninggatan 88 B i Stockholm.

Fyren är ett samtalsforum som drivs av författarna/översättarna Gunnar Ardelius, Naima Chahboun, Cecilia Hansson och Sanne Näsling.

Samtalskvällarna i Fyrens regi äger rum i Författarförbundets lokaler på Drottninggatan 88 B i Stockholm.