• Datum:
  • Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Aktuellt seminarium på Bok & Biblioteksmässan

Digitala hjälpmedel, läsplattor och en-till-en-satsningar är resultat av ny teknik. Många elever läser digital text i skolan och på fritiden, andra gör det mer sällan. Vad händer med läsförmågan? Hur kan lärare, bibliotekarier och rektorer stödja didaktiska metoder i en utmanande våg av teknisk utveckling? Vilken roll spelar den digitala tekniken för skolbibliotekens tillgänglighet och pedagogiska uppdrag? Seminariet prövar olika perspektiv på skolbiblioteket och lyfter praktisk erfarenhet och aktuell forskning.

Medverkande: Johan Wahlström, Sveriges Kommuner och Landsting, Kjell Ahlgren, Skolinspektionen, Camilla Batal, Centrum för lättläst, Per Johansson, Spånga gymnasiums bibliotek, och Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund.

Samtalsledare: Madeleine Hjort, ordförande NSG, och Anette Holmqvist, Skolverket.

Arrangör: Nationella skolbiblioteksgruppen och Svensk Biblioteksförening

Seminarium, Kod:Fr0945.1. Seminariekort erfordras.