• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Författarförbundet bjuder in till en litterär afton med fokus på den samtida svenska translitteraturen.

Redan på 1800-talet skrevs svenska verk med transtematik, även om dåtidens litteraturvetare saknade ord för att beskriva fenomenet. På senare år har utgivningen blomstrat, inte minst med verk av författare med personliga erfarenheter.

Så vad gör transperspektivet med svensk romankonst och poesi? Vad händer med texten när traditionella könsroller utmanas och överskrids? Och vilka motiv kan vi finna i de senare årens verk?

Läsningar av, och panel med:
Ester Roxberg, författare
Aleksa Lundberg, författare, skådespelare och dramatiker
Fredrik Ekelund, författare och översättare

Moderator:
Patrik Lundberg, författare, kulturjournalist och vice ordförande i Sveriges Författarförbund

När: Torsdag 15 november, kl. 18.00 – 20.00
Var: Författarnas hus, Drottninggatan 88 B, Stockholm
Anmälan: anmäl dig till annie.norin@forfattarforbundet.se