• Datum:
  • Plats: Bokslukaren, Stockholm

Denna gång på temat GENERATIONSKLYFTAN. Läs mer här: Inbjudan till Olles hörna 22 februari 2018

Hälsningar

BULT:s styrelse