• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

bultloggahemsidanJulbord! Underhållning! Mingel!

Tomte – ta med julklapp (egen bok, gärna äldre). Sätt in 150 kr på plusggiro 2062-8 senast 25 november och skriv ”Julfest” i meddelanderaden. Anmäl dig samtidigt till Susanne Steneros på ss@sff.info.

Är du ny och vill bli extra omhändertagen, mejla till Boel Werner (boel@boelwerner.com). Välkommen!