• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

bultloggahemsidan

Dags igen för BULT:s årsmöte på Författarnas hus. Vi ordnar förfriskningar! Välkommen.

Anmäl din närvaro till Susanne Steneros (ss@sff.info) senast 11 januari 2017.