• Datum:
  • Plats: Författarnas och översättarnas hus, Stockholm

Förutom de formella årsmötespunkterna kommer Jörgen Gassilewski från förbundsstyrelsen att berätta om året som varit och året som väntar. Eva Staaf är inbjuden för att prata om radiodramatik för barn.

Årsmöteshandlingar har mejlats till BULT-medlemmarna, men finns också på plats vid mötet. För anmälan till mötet och ansökan om resebidrag, mejla Susanne Steneros.