• Datum:
  • Plats: Bokcafé Pilgatan, Umeå

Tag med varsin skrivövning, så går vi laget runt och har samtal om det som kan vara både svårt och roligt med att vara ute i klassrummen.

När: Lördag 1 juni kl. 13.00 – 15.00
Var: Bokcafé Pilgatan, Pilgatan 14, Umeå
Anmälan: senast 27 maj till Eva Salqvist, evasalqvist@gmail.com
Förbundet bjuder på macka och kaffe.
Resebidrag utbetalas med 300 kr mot ifylld blankett och kvitto till de fem första som anmäler sig och har lång sträcka att åka.

Välkomna!