• Datum:
  • Plats: Poeten på hörnet, Malmö

Kom och mingla med andra BULT:are en stund före stämmofesten! Vi träffas inte långt från festlokalen och efteråt kan vi gå tillsammans till festen.

Anmäl dig till Susanne Steneros (ss@sff.info) senast 16 maj så att vi kan ordna tillräckligt med vin och tilltugg!