• Datum:
  • Plats: Poeten på hörnet, Malmö

Barn- och ungdomslitterära sektionen (BULT) håller medlemsmöte i Malmö.

Kom och träffa kollegor och möt även Sassa, Viveka och Grethe som alla tre är ordförande i BULT och vår eminente sekreterare Bengt-Erik. Ta gärna med dig frågor och idéer om vad du vill att BULT ska göra!

Söndagen den 31/8, 16.00, Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 65 B, Malmö

Anmälan senast 27/8 till Sassa Buregren: sassa@buregren.se.

Vi bjuder på fika.

Arr. BULT och FC Syd