• Datum:
  • Plats: ABF-Huset, Stockholm

Författarförbundets sakprosasektion Minerva och ABF-huset i Stockholm bjuder in till boksamtal inom ramen för Hela Sveriges Litteraturscen: Ingrid Carlberg om tidlösa nättroll.

Samtiden beskrivs ofta som nättrollens tidevarv. Sociala medier används för att sprida hat och lögner med fiberhastighet. Men är fenomenet verkligen nytt? I sin nya bok Marionetterna (Norstedts 2023) utforskar Ingrid Carlberg, ledamot i Svenska Akademien, manipulationens historiska rötter. Vad kan forna dagars troll säga oss om vår tid? Samtalet leds av Jonathan Lundberg, som skrivit flera böcker om internets påverkan på politiken.

70 gratisplatser är reserverade för Författarförbundets medlemmar. Anmälan görs via medlemssidorna. Du som inte är medlem i Författarförbundet köper biljett här.