• Datum:
  • Plats: Akademin Valand, Göteborg

Liksom förra året kommer medlemsminglet vara i Glashuset på Akademin Valands innergård, Vasagatan 50, ingång Chalmersgatan. Gemensam avgång från Litteraturscenen efter sista programpunktens slut kl. 17.00. Mer information kommer längre fram. Hoppas att många av er har möjlighet att delta!