• Datum:
  • Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Sveriges Författarförbund och Biblioteksrådet anordnar ett seminarium om biblioteken och demokratin.

Folkbiblioteken ska vara en demokratisk motor i lokalsamhället. Läsning ska i sin tur värna yttrandefriheten. Fungerar det så? Hur rimmar ambitionerna om tillgänglighet med nedläggningar av bibliotek och filialer? Hur rättvist fördelade i landet är bemannade skolbibliotek?

Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund, Cecilia Ranemo, Kungliga Biblioteket, Bengt-Erik Engholm, Nationella Skolbiblioteksgruppen, och Pamela Schultz Nybacka, Södertörns högskola, diskuterar bibliotekens och demokratins centrala funktioner. Moderator: Madeleine Hjort, ordförande i Biblioteksrådet, Sveriges Författarförbund. Observera att seminariekort krävs för att se seminariet.