• Datum:
  • Plats: Bokmässan, Göteborg

Hur framställs pappret i våra böcker? Vilken typ av skogsbruk är bäst för klimat och biologisk mångfald? Kan vi lita på miljömärkningarna eller är det bättre att läsa digitalt? Ola Engelmark,  skogsekolog, forskare och författare, i samtal med Eva-Lotta Hultén om tillståndet i den svenska skogen.

Litteraturscenen, A01:60 – författarnas och översättarnas scen.