• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Internationella rådet och BULT bjuder in till:

Barnboken i Bangladesh, samtal och läsning

Under tidigt 1700-tal föddes den bengaliska barnlitteraturen. Nobelpristagaren Rabindranath Tagores skrivande innebar en vändpunkt för barnlitteraturen på bengali, liksom för flera andra genrer. Före honom var barnböckerna i grund och botten informerande, uppbyggliga och moraliska. I dag ges regelbundet ett stort antal tidskrifter om barnlitteratur ut i Bangladesh. Mer än tusen boktitlar presenteras på den årliga bokmässan i februari. Dagstidningarna publicerar varje helg bilagor om barnlitteratur. Hur ser den bangladeshiska barnlitteraturen ut i dag? Vilka är trenderna? Vilken sorts barnböcker är populära? Vad är barnbokens status i Bangladesh, jämfört med i till exempel Skandinavien?

Språket för kvällen blir engelska.Vi bjuder på dryck och lättare tilltugg.

Medverkande:

Sujan Barua är barnboksförfattare och redaktör från Bangladesh. Han skriver poesi, prosa, noveller, essäer, romaner och biografier för barn och ungdomar. Han arbetar på Bangladesh akademi för barnkultur.
Tarik Sujat tillhör de romantiska poeter som debuterade på 80-talet och har sedan dess publicerat en handfull titlar. Han är också mediedesigner och förläggare.
Bithi Chattopadhyay är poet och redaktör från Kolkata, West Bengal, Indien. Hon driver litteraturtidskriften Prothom Alo.
Anisur Rahman från Bangladesh debuterade med en diktsamling 2003 och är suppleant i Författarförbundets styrelse: https://forfattarforbundet.se/om-oss/kontakt/styrelse/

Moderator: Viveka Sjögren, ordförande Internationella rådet, Sveriges Författarförbund

Anmälan: anmäl dig till annie.norin@forfattarforbundet.se