• Datum:
  • Plats: Bokmässan, Göteborg

Ett samtal om relationen mellan mor och dotter som tar avstamp i romanerna Natten av Sara Gordan och Kaffe med mjölk av Ella Maria Nutti. Samtalsledare: Mirja Unge.

Litteraturscenen, A01:60 – författarnas och översättarnas scen.