• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Vi sätter det goda samarbetet mellan förlag/redaktör och upphovsperson i centrum. Hjälpa, lägga sig i eller stjälpa? Vilka hänsyn måste förlagen ta? När måste kreatören säga ifrån?

I panelen: Per Gustavsson, Pija Lindenbaum och Johan Unenge. Från förlag: Caroline Bruce, Eva Dahlin och Birgitta Westin. Moderator: Lennart Eng.

21 maj kl. 18.30 på Författarnas hus. Vi bjuder på vegetariskt, och vin till självkostnadspris. OSA 15 maj till ss@sff.info.

Arrangemang: BULT och Svenska Tecknare