• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Översättarsektionens årsmöte hålls lör­dagen den 1 februari 2014. Utöver sed­vanliga årsmötesförhandlingar kommer vi bland annat att få höra över­sätt­nings­forskaren Cecilia Alvstad från Oslo berätta om ett stort samnordiskt forsknings­projekt som hon leder: ”Voices of Translation: Rewriting Literary Texts in a Scandinavian Context.”

Rese­bidrag för långväga deltagare utgår.

Mera information på Översättarsektionens hemsida: http://oversattarsektionen.se/arsmote2014