• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Fredagen den 3 juli, 18.00-20.00
Lokal: Författarnas hus, Drottninggatan 88B, Stockholm

Sveriges författarförbund uppmärksammar den flerspråkiga, litterära samtiden i landet

Den syrisk-svenske poeten Hanna Himo uppträder med dikter ur sin senaste diktsamling ”Detta är din plats” på både arabiska och svenska. Välkomna till en flerspråkig litterär kväll på Sveriges Författarförbund. Uppläsningar, musik, mingel, vin och tilltugg.